کفپوش بتنی ویبره ای

کفپوش بتنی ویبره ای نوعی از کفپوش است که از جمله پر کاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می آبند.کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا بیشترین کشورهایی هستند که از کفپوش بتنی ویبره ای استفاده می کنند و طرح های جدید و نوین خود را به کشورهای هندوستان، آفریقا و آمریکا صادر می کنند.