کفپوش بتنی پرسی

کفپوش بتنی پرسی در حقیقت یک جور بتن است که تراکم خود را از طریق فشار پرسی به دست می‌آورد و از ماسه، سیمان، سنگ‌دانه، پودر سنگ و آب در ابعاد و طرحهای گوناگون تولید می‌شود.