جدول دور درختی

از آنجایی که بتن قابلیت شکل پذیری دارد، در انتخاب طرح جدول کنار باغچه می‌توان از طرح‌های خلاقانه و بدیع نیز استفاده کرد.